ESG: waarom en hoe?

Ik was weer eens terug op mijn oude vertrouwde Universiteit van Tilburg voor een Symposium over ESG in een financiële context. 

Voor jou de belangrijkste ‘takeaways’:

De theorie ofwel ‘waarom ESG?’

Onderwerpen van hoogleraren zijn onder andere: 
– ‘Accountants save the world’. 
– Het doel van Reporting Directives is communicatie over ESG naar investeerders. 
– Greenwashing wordt door CSRD en andere Reporting Directives zoals de NFRD de kop ingedrukt.  
– Veel bedrijven zijn nog niet klaar voor de niet-financiële verslaglegging die de CSRD vereist. 
– Echte positieve impact is daarvoor nodig en wordt de norm. 

Met andere woorden: Als door toedoen van accountants voor investeerders helder wordt waar echte waarde wordt toegevoegd -en er geen sprake is van greenwashing- worden duurzame bedrijven gemakkelijker gefinancierd.  
Key is dat het er uiteindelijk niet om gaat om de beste ESG rapportage te hebben maar om het beste bedrijf te zijn, met de juiste combinatie van financiële en niet -financiële waarden. ESG is dan een middel en niet het doel an sich.
Enkel op financiële waarde sturen is gemakkelijker meten en beslissen. Bij meervoudige waardecreatie is veel meer inspanning en afweging vereist. Maar het wordt (gelukkig) wel de norm.
Conclusie: Laat ESG niet enkel een compliance oefening zijn maar neem impactvol ondernemen serieus en neem het op in je strategie. Pas dan heeft het de gewenste uitwerking op investeerders.

Begin nu want goed werk kost tijd. 

De praktijk ofwel ‘hoe ESG?’
Mijn vertaalslag naar jouw actie, ondernemer, directeur en/of leidinggevende:
Binnen enkele jaren moet je rapporteren over jullie niet-financiële waardecreatie. Dit wordt gebruikt door stakeholders zoals financiers en investeerders. Naast je financiële winst moet je aangeven wat jouw bedrijf nog meer aan waarde heeft gerealiseerd. 
Wil jij wachten totdat je accountant zich meldt en jij reactief informatie moet oplepelen en geforceerd keuzes moet maken? 

Draai jij het liever om? Dat kan!
Je begint dan nu uit liefde voor je bedrijf en je omgeving op eigen initiatief aan impactvol ondernemen en zorgt dat je van betekenis bent. Daar gaat het om. 

Stel je voor dat je nu in actie komt en uitgaat van je eigen kracht. Wat is jouw corebusiness en wat kun jij doen om naast financiële waarde nog meer waarde te creëren? Kun je sociale waarde creëren? Voor de gemeenschap die jouw producten of halffabricaten vervaardigd? Kun je waarde creëren door grondstoffen- en/of energiegebruik anders te organiseren? Heb je al naar de 17 SDG’s gekeken? Wat is voor jullie materieel, het meest relevant? Welke keuzes maak je hierin? Wat vind je belangrijk en wat past bij jullie? 

Maakt niet uit wat je exact kiest maar wel:
–       Dat je kiest, met beleid dat bij jullie past
–       Dat je een strategie ontdekt waarin je echt positieve impact kunt maken
–       Dat je een begin maakt ook al is het niet meteen perfect

Hoe zou het voor je zijn als jullie straks meervoudige waarde leveren en op jullie concurrenten vooruitlopen? Bovendien heb je dan een verhaal waarvan je accountant een verantwoordelijke rapportage kan maken waarvan jouw investeerder en financier dankbaar gebruik zullen maken!

Zo blijven jullie financierbaar.

zuiverZUIVER helpt je graag vooruit!